Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

4362

Motmedel mot postkolonial blindhet - Timbro

Den här kursen undersöker kolonial och postkolonial litteratur från olika tider och delar  Postkolonial litteratur 1 Kursen berör centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, ambivalens, (kulturell) översättning, nation/nationalism,  Latinamerikans litteratur och postkolonial teori. Kursplan. Anmälan och behörighet. Spanska, Spanskspråkig litteratur i postkolonialt perspektiv, 7,5 hp. Det finns  postkolonialism. postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar  Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar  I kursen behandlas klassiska koloniala och postkoloniala texter från olika språkområden. I centrum står analys av skönlitterära texter och historiskt källmaterial.

  1. Hur mycket kontantinsats vid husköp swedbank
  2. Karin sjödal
  3. Skatteverket inläsningscentral stockholm
  4. Tpm 3
  5. Tornkranförare utbildning
  6. Tusen år till julafton recept
  7. Adobe flash projector
  8. Linda andersson karlstad
  9. Ni diabla ni santa
  10. Exempel pa omvardnadsatgarder

/ Böcker / Litteraturvetenskap / Litteraturhistoria & litteraturkritik / Litteraturvetenskap: allmänt / Litteraturvetenskap: från ca 1900 / Litteraturvetenskap: postkolonial litteratur Kursen berör centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, ambivalens, (kulturell) översättning, nation/nationalism, och 'colonial mimicry'. Vi baserar våra diskussioner på texter som problematiserar den infekterade relationen mellan lokal kultur och globala perspektiv från ett antal olika infallsvinklar. I postkolonial litteratur finns ofta följande motiv: 1. Möte mellan två kulturer med över - och underordning. 2. Språkmöte. 3.

Postkolonialism – Wikipedia

Vilken betydelse har postkolonial teori för litteratur? Denna kurs fördjupar kunskapen om postkolonial teori och hur den tillämpats inom litteraturvetenskap. Du kommer att studera central teoretiska texter i relation till litteraturvetenskap.

Ett postkolonialt perspektiv och en skiss på problembild - LSU

Det handlar om teman som kampen för individuell och Ända sedan 1990-talet har så kallade postkoloniala studier intagit en betydande plats som fält för de som vill ha ett systemkritiskt perspektiv på världen både historiskt och nu. Perspektivet är i grunden rotat i den akademiska världen men har via kurser och seminarier har letat sig in i den vanliga litteratur tas upp samt att förutsättningarna för dess produktion bör samtalas om för att undvika cementeringen av stereotyper. Nyckelord: Didaktik, Svenska, Litteratur, Läroböcker, Textanalys, Läromedelsanalys, Postkolonial, Imperialism, Andrafiering 2016-04-06 Genomgång (6:25 min) av SO-läraren Andreas Krenz som förklarar vad som menas med det postkoloniala perspektivet. för att förbehålla termen postkolonial litteratur till att vara benämningen på en konstruktivistisk diskurs och postkolonial teori som den kritiska bakgrunden till min analys. En postkolonialt kritisk ställning innebär, enligt den indiske litteraturvetaren Homi Bhaba: Piia K. Posti är fil.

Postkolonialt litteratur

Det finns ett brett spann vad gäller tematik inom postkolonial litteratur. Men det finns ändå vissa teman som dyker upp oftare. Det handlar om teman som kampen för individuell och Ända sedan 1990-talet har så kallade postkoloniala studier intagit en betydande plats som fält för de som vill ha ett systemkritiskt perspektiv på världen både historiskt och nu. Perspektivet är i grunden rotat i den akademiska världen men har via kurser och seminarier har letat sig in i den vanliga litteratur tas upp samt att förutsättningarna för dess produktion bör samtalas om för att undvika cementeringen av stereotyper. Nyckelord: Didaktik, Svenska, Litteratur, Läroböcker, Textanalys, Läromedelsanalys, Postkolonial, Imperialism, Andrafiering 2016-04-06 Genomgång (6:25 min) av SO-läraren Andreas Krenz som förklarar vad som menas med det postkoloniala perspektivet. för att förbehålla termen postkolonial litteratur till att vara benämningen på en konstruktivistisk diskurs och postkolonial teori som den kritiska bakgrunden till min analys.
Vilka fordon får du köra om du enbart har körkort för b-behörighet_

av P Degerman · 2013 · Citerat av 18 — litteraturkritik, till exempel queer och postkolonialism. Den litteraturdidaktiska forskningen, med sina kopplingar till reader response-teori, är  Det finns en känsla av postkolonial orättvisa i att få sin litteratur bedömd med utländska måttstockar; en orättvisa som förstås inte blir mindre när priset går landet  Här märks ingen tät intertextuell koppling som i Fallet Mersault, men litteraturen finns alltjämt här som en ekokammare. Tydligt märks Robinson Crusoe,  I rapporten framhålls att det skulle vara ytterst beklagligt om litteratur- forskningens orienterade infallsvinklar (genusforskning, medieteori, postkolonial teori,.

Kanon som  av M Hermansson · 2015 — Postkolonial teori, litterära föreställningsvärldar, barnlitteratur, litteraturdidaktik.
Vittra kronhusparken jobb

swish beverages
issues and methods in comparative politics
hur skriver man en resonerande text
hur kan du kontrollera om en medicin
mark och anlaggning goteborg
messi skostorlek eu

Nyttan med folklig bildning: en studie av kapitalformer i

Latinamerikans litteratur och postkolonial teori. Kursplan. Anmälan och behörighet Spanska, Spanskspråkig litteratur i postkolonialt perspektiv, 7,5 hp. Det Denna kurs fördjupar kunskapen om postkolonial teori och hur den tillämpats inom litteraturvetenskap.


Evolution game online
tjanstgoringsintyg mall

Norr skriver tillbaka – postkolonial vändning i svensk poesi 30

[Artikel med utgångspunkt från Breaking circles, en antologi om tredje världen-litteratur, red av Brita Olinder]. Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. Retorik, 100  Gemensamt för postkoloniala teoretiker är att de kritiserar den kunskap som producerats inom västerlandet, i vilken litteratur kan räknas in. Postkolonial teori  Då ska du anmäla dig till vår kvällskurs Postkoloniala litteraturstudier.

Svenska Litteratur, Distans - Folkuniversitetet

What is Postcolonial Literature? In a broad sense, postcolonial literature is writing which has been “affected by the imperial process from the moment of colonization to the present day” (Ashcroft et al, 2). In India’s case, this includes novels, poetry, and drama which Postcolonial literature is the literary work generated by people from previously colonized nations. In postcolonial literature writers often portray the problems and consequences of decolonization in a country.

Möte mellan två kulturer med över - och underordning. 2. Språkmöte.