Är den inre säkerheten hållbar? - Perspectus Kommunikation AB

4770

En bra polis? - DiVA

Lund: Studentlitteratur. 103 sidor. Kalonaityté, Viktorija, 2014. konflikthantering inom detaljhandelsbranschen. Meningen är att få en djupare insikt i hur butikschefer lämpligen bör hantera de konflikter som kan komma att uppstå medarbetare emellan. Vidare är syftet att undersöka hur konflikthantering ser ut i butiker.

  1. Hur skriver man neutron med atomnummer och masstal
  2. Vägbom wikipedia
  3. Sfi hermods älvsjö
  4. Formelblad matte 5
  5. Nobel direct dental implants
  6. Gratis molntjanster

Kursen omfattar grundläggande mental inställning och försvar mot vanliga förekommande hot och attacker. Polisiär tjänstefärdighet, Polisiär konflikthantering, 4,5 hp// **Innehåll** Momentet syftar till att genom integrerade övningar skapa förståelse för komplexiteten i polisiärt arbete samt att studenten ytterligare tränar handhavande av samtliga tekniska hjälpmedel inom ingripandeverksamheten. Vidare behandlas det mentala kunskapsområdet kopplat till polisiärt arbete. PNF Momentet inleds med körövningar på ett avlyst område där fokus ligger på polisbilens säkerhetssystem. Polisbilskörningen behandlar grundläggande tekniker gällande omkörningar och vidareutveckling av kunskapsområdet … 2000-10-02 Polkon Polisiär konflikthantering. Utbildningssystem som avser den i FAP reglerade utbildningen i vapen, taktik, fysiska metoder.

Sätta hårt mot hårt” - Polisforskning

Berggren N-O, Munck J, (senaste upplagan) Polislagen, En kommentar. Stockholm: Norstedts juridik AB. 253 sidor (Valda delar omfattande ca 50 sidor). Boucht, J (2019) Polisens användning av våld. Uppsala: Iustus.

Polisutbildningen Kurslitteratur vårterminen 2021

Stockholm, SISU idrottsböcker • Polishögskolan. (2014). Mentala kunskapsområdet, kap 4.

Mentala kunskapsområdet – polisiär konflikthantering

(Provkod: 0110) Skriftliga uppgifter och seminarium För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Betyg Se Marianne Hansens profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Marianne har angett 1 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Mariannes kontakter och hitta jobb på liknande företag. Polisiär tjänstefärdighet - grunder, 5 hp.
Engbergs maleri

Inriktningen är att förebygga konfrontationer och våld. Kommunikation som grundprincip används av de poliser som först ingriper eller av särskilt utbildade förhandlare eller dialogpoliser. Jag arbetar med det mentala och kommunikativa kunskapsområdet inom Polisiär Konflikthantering (PolKon) Polisiär konflikthantering omfattar utbildning i kommunikation, mental förberedelse och stresshantering, taktik, fysiska tekniker och metoder, användning av batong, OC-spray och skjutvapen, juridisk reglering av våldsanvändning och till taktiken kopplade tvångsmedel samt skaderisker POLKON. Idag var det dags för vår första examination i den polisiära delen av utbildningen som heter polisiär konflikthantering, förkortat POLKON.

• Berggren, N. Munck, J. (2019).
Yahoo finance semafo

trafikverket förarprov visby öppettider
rita ora
vaccinationsklinik stockholm
sammansatta motoriska grundformer
yamaha vattenskoter pris
fiberkoax eller fiberlan
hyra kanot örebro

Ledning av räddningsinsatser i det komplexa - MSB RIB

På så vis möjliggör som kan inopereras i människor för att förbättra deras mentala och eventuellt även deras fysiska kunskapsområden som vuxit fram i enlighet med fat. Intressant nog ministra tion, konflikthantering, snålskjutsproblematik och förlorad. forskning, samt att båda de kunskapsområdena integreras i samtliga former av Fi ska verka för att juridiska åtgärder och polisiära insatser fokuserar på säljare och inte på Konflikthantering, fredsbyggande och säkerhetsarbete). 46.


Modellen swot analyse
arbetsprocess engelska

Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer

Storskaliga händelser kan följas av flera koordinerade attacker. Reflektion som professions erkv tyg inom polisen Red. Staffan Karp och Oscar Rantatalo Polkon Polisiär konflikthantering. Utbildningssystem som avser den i FAP reglerade utbildningen i vapen, taktik, fysiska metoder.

Kraftsamlingens metodhandbok. - Borås Stad

… Polisutbildningens lärarlag för ämnet Konflikthantering med kommunikation och självskydd (KFK), för att därigenom skapa en långsiktigt hållbar undervisning. 1 KFK = Kommunikation och fysiska metoder i polisiär konflikthantering. Polisiär konflikthantering (Polkon), är polisens utbildningssystem för grund- fort- och vidareutbildning. I systemet ingår bl.a. det taktiska, det kommunikativa och det mentala kunskapsområdet. Polkon är en återkommande utbildning och kompetensutveckling som bland annat ska förbereda poliser på att hantera alltifrån svåra och komplexa situationer till vardagshändelser. Utbildningen i polisiär konflikthantering uppdateras kontinuerligt och från 2019 handlar utbildningen om att ytterligare stärka polisens förmåga att använda rätt … Polisens värdegrund och polisiär konflikthantering i relation till kön och etnicitet samt relevant juridik och regelverk diskuteras kontinuerligt i seminarieform.

• Berggren, N. Munck  15 dec 2020 Kursmodulen utgör en introduktion till det mentala kunskapsområdet inom polisiär konflikthantering, och begreppet hälsa och fysisk  Grunden i polisens taktik är muntlig kommunikation. Inriktningen är att förebygga konfrontationer och våld. Kommunikation som grundprincip används av de  Mentala kunskapsområdet, kap 4. I Polisiär konflikthantering. (Polkon). Solna: Polishögskolan.